Office hours: 

Monday: Student Church (Erasmuslaan 9a) 11:45-13:15 pm 

 

Wednesday: HAN entrance (Kapittelweg 33) 12-2pm
 

Thursday: ESN office (Heyendaalseweg 141, room 1.260) 12-2pm

 

Address: 

ESN office

Heyendaalseweg 141, room 1.260

6525 AJ Nijmegen

E-mail:

board@esnnijmegen.nl